Croeso i / Welcome to
Theatr Soar

Theatr newydd sbon yng nghanol Merthyr Tudful yw Theatr Soar. Mae’n cynnwys awditoriwn 200 sedd, stiwdio hyblyg ar gyfer gweithdai dawns, celf neu hyfforddiant, a 2 ‘stafell gerdd / sain.

Theatr Soar is a brand new theatre building in the centre of Merthyr Tudful. It comprises a 200 seat auditorium, a versatile studio space suitable for dance, arts and training workshops, and 2 music / sound rooms.

Theatre Soar

Ar gael - What we offer

- Mae modd llogi’r llefydd yma, a byddant yn gartref i nifer o weithdai cyson a pherfformiadau. Mae rhaglen llawn gyntaf y Theatr wedi ei rhyddhau ac mi fydd ar gael i’w gweld ar y wefan. Yn y cyfamser defynddiwch y manylion cyswllt islaw.

- Spaces are available for hire and will be a venue for regular workshops and performance. The first full programme of events have been released and will be available to view on this website. In the meantime please use the contact details listed below.

Rhaglen Theatr Soar, Ionawr - Ebrill / Theatr Soar Programme, January - April

Y Theatr - The Theatre

A : Theatr Soar, Canolfan Soar, Pontmorlais,
Merthyr Tudful, CF47 8UB

For tickets / Am docynnau:
E : tocyn@theatrsoar.com

Cyswllt - Contact

Einir Sion :

- Rheolwr Theatr Soar a swyddog datblygu'r
celfyddydau
- Theatr Soar Manager and arts development officer

T : 01685 722176
E : einir@theatrsoar.com

Theatre Soar